Iconen

“Iconen zijn twee dimensionale beelden van Christus, de Moeder Gods, engelen en heiligen en van de feesten van de kerk, die volgens vastgestelde en door de kerk bekrachtigde voorschriften zijn vervaardigd uit materialen die door God gegeven zijn. Door deze iconen is de- of het voorgestelde tastbaar aanwezig en staat de gelovige oog in oog met de heilige of het feest”. (Uit “Beelden van licht”)

Een icoon (afgeleid van het Griekse woord EIKOON = beeld) wordt geschilderd met tempera: een transparant mengsel van eigeel, water, azijn en natuurlijke pigmenten. Door het aanbrengen van vele lagen van deze doorzichtige verf wordt het licht als het ware ‘opgewerkt’ en straalt de icoon het van God gegeven licht uit. Regels van perspectief kent de icoon niet. Wel regels van kleur en van licht.
En toch is iedere icoon anders. Het schilderen van iconen wordt ook wel ‘schrijven’ genoemd. En elke icoonschrijver heeft een eigen handschrift.

Thea Bouwman – www.theabouwmaniconen.nl

 • Icoon De Vriendschap

  Bij Psalm 117

  “Loof de HEER, alle volken, prijs hem, alle naties:
  zijn liefde voor ons is overstelpend, eeuwig duurt de trouw van de HEER. Halleluja!” Lees verder

 • Icoon Moeder Gods met Kind

  Bij Lucas 2:21/2:40-52

  “Toen er acht dagen verstreken waren en hij besneden zou worden, kreeg hij de naam Jezus, die de engel had genoemd nog voordat hij in de schoot van zijn moeder was ontvangen”. Lees verder

 • Icoon Vlucht naar Egypte

  Bij Mattheüs 2:13 t/m 15

  In Mattheus lezen we dat er aan Jozef in een droom een engel van de Heer verscheen. Die zei: “Sta op en vlucht met het kind en zijn moeder naar Egypte. Blijf daar tot ik je weer roep, want Herodes is naar het kind op zoek en wil het ombrengen.’ Jozef stond op en week nog diezelfde nacht met het kind en zijn moeder uit naar Egypte. Daar bleef hij tot de dood van Herodes, en zo ging in vervulling wat bij monde van de profeet door de Heer is gezegd: ‘Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen.’” Lees verder

 • Icoon de Gastvrijheid

  Bij Genesis 18

  De drie vreemdelingen die bij Abraham op bezoek komen zijn al heel vroeg gezien als een verwijzing naar de Goddelijke Drie-Eenheid; naar God die in zichzelf een volheid van leven en liefde is, de bron van leven en goedheid die overstroomt en zich uitdeelt. Lees verder

 • Icoon Mirre dragende Vrouwen

  Bij Mattheüs 28:

  “De engel[…..] zei tegen de vrouwen: “U hoeft niet bevreesd te zijn. Want ik weet dat u Jezus zoekt, die gekruisigd was. Hij is hier niet want Hij is opgewekt, zoals Hij gezegd heeft. Kom en zie de plaats waar de Heer gelegen heeft”. Lees verder

 • Icoon Adam geeft de Dieren Namen

  Bij Gen. 1 en 2

  Deze kleurrijke icoon maakt deel uit van een drietal waarop gebeurtenissen uit de Hof van Eden staan afgebeeld. De drie iconen zijn afkomstig uit de geboortekerk in Arbannasi (Bulgarije) en stammen uit de 17de eeuw. Lees verder

 • Icoon van Kerst

  Bij Luc. 2: 7

  ‘Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan, en ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene’. Ze wikkelde hem in een doek en legde hem in een voederbak, omdat er voor hen geen plaats was in het nachtverblijf van de stad’. Lees verder

 • Icoon Sint-Joris en de Draak

  Sint-Joris en de draak

  Sint-Joris wordt traditioneel afgebeeld met een draak, die hij volgens de overlevering zou hebben gedood. De draak staat hierbij symbool voor het heidendom. Het verslaan van de draak symboliseert de bekering van een heidens land of stad tot het christendom. Lees verder