Icoon Christus Rex et Redemptor

Koning en Verlosser
Joh.: 8:12
“Jezus nam het woord: Hij zei: “Ik ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft”

Deze icoon is een Bulgaarse samengestelde moderne icoon, in 1999 gemaakt door en dochter uit een beroemde Bulgaarse icoonschilderfamilie: Anna Braziklijska. Links op de dwarsbalk zien we Maria en rechts Johannes de Doper.

In het midden op de staande balk van het kruis zien we de verhoogde Christus. Alsof hij reeds ten hemel is opgevaren. Hij is het die zegent, die rechtspreekt, gezien de twee vingers van zijn hand.

Het boek is opengeslagen bij de tekst uit het Evangelieboek naar Johannes.

Iconen