Icoon Vlucht naar Egypte

De vlucht naar Egypte

Bij Mattheüs 2:13 t/m 15

In Mattheus lezen we dat er aan Jozef in een droom een engel van de Heer verscheen. Die zei:
“Sta op en vlucht met het kind en zijn moeder naar Egypte. Blijf daar tot ik je weer roep, want Herodes is naar het kind op zoek en wil het ombrengen.’ Jozef stond op en week nog diezelfde nacht met het kind en zijn moeder uit naar Egypte. Daar bleef hij tot de dood van Herodes, en zo ging in vervulling wat bij monde van de profeet door de Heer is gezegd: ‘Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen.’”
Zo staan we stil bij deze icoon waarop de vlucht van Jozef en Maria met het kind is afgebeeld, op weg naar Egypte, na het bericht van de dreiging van de kindermoord in Bethlehem. Over de muren van de stad Bethlehem worden de lijkjes van de baby’s gegooid. Egypte…de vluchthaven voor het kind en zijn moeder. Wachtend op veiliger tijden.

Iconen