Icoon Moeder Gods met Kind

Bij Lucas 2:21/2:40-52
“Toen er acht dagen verstreken waren en hij besneden zou worden, kreeg hij de naam Jezus, die de engel had genoemd nog voordat hij in de schoot van zijn moeder was ontvangen”. De Moeder Gods van Vladimir, een Russische icoon uit de 12e eeuw.
Op de icoon zien we Maria, de moeder Gods met het Kind in haar armen. Haar hoofd heeft ze toegewend naar haar kind; het tekent een innige, diep vertrouwde verbondenheid tussen haar en het Christuskind.
Tegelijk kijkt de moeder ons, jou, aan en ontstaat er een wisselwerking tussen haar ogen en jouw blik. Haar ogen kijken jou aan maar haar hand wijst op het kind.
Zowel de moeder als het kind hebben een nimbus rond het hoofd maar op de nimbus van het Kind staan in het Grieks de letters: “Ho oon” = “De Zijnde”: Het is hét teken van de Goddelijkheid van het kind. Hij is de spil om wie het gaat en dát is het wat de moeder Gods je duidelijk wil maken.
Iconen