Icoon van Kerst


ICOON van KERST
DE GEBOORTE VAN HET KIND

‘Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan, en ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene’. Ze wikkelde hem in een doek en legde hem in een voederbak, omdat er voor hen geen plaats was in het nachtverblijf van de stad’.

Bij Luc. 2: 7

 

 

Primitieve Geboorte-icoon,
7de–9de eeuw na Christus,
Sinaï, St. Catharina Klooster

Iconen