Bijbeltekst

Efeziërs 3: 14 – 21

Daarom buig ik mijn knieën voor de Vader,
Die de vader is van elke gemeenschap in de hemelsferen en op aarde.
Moge hij vanuit zijn rijke luister uw innerlijke wezen kracht en sterkte schenken door zijn Geest,
zodat door uw geloof Christus kan gaan wonen in uw hart,
en u geworteld en gegrondvest blijft in de liefde.
Dan zult u met alle heiligen de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte kunnen begrijpen,
ja de liefde van Christus kennen die alle kennis te boven gaat,
opdat u zult volstromen met Gods volkomenheid.
Aan hem die door de kracht die in ons werkt bij machte is
oneindig veel meer te doen dan wij vragen of denken,
aan hem komt de eer toe, in de kerk en in Christus Jezus,
tot in alle generaties, tot in alle eeuwigheid.
Amen

Gebed

Amen

Ik kan godsdiensten niet belijden,
die geloven in afgoden,
die ons misleiden.

Ik ruik de zoete geur van lentebloesems.
Ik proef de smaak van zomervruchten.
Ik zie donkere herfstwolken drijven.
Ik streel de huid van mijn geliefde.
Ik hoor kille stormen razen.

Ik geloof in Uw heilige Intuïtie
Die al Uw, onze zintuigen leidt.
Mijn, ons aller God.
Amen

…Een gebed van een gelovige atheïst (…)

Albert C. M. Weijman, 31 juli 2016

Muziek

“Amen” (1975) van de Poolse componist Henryk Gorecki (1933-2010)
Voor gemengd koor.

Schilderijen bij Bijbelteksten