Bijbeltekst

Psalm 39: 13 – 14

Hoor mijn gebed, Heer,
luister naar mijn hulpgeroep
wees niet doof voor mijn verdriet,
want een vreemdeling ben ik, bij u te gast
zoals ook mijn voorouders waren.
Wend uw straffende blik van mij af,
dan beleef ik nog vreugde
voordat ik heenga en niet meer ben….

Psalm 40: 2-4

Vol van verlangen heb ik op de Heer gewacht
en hij boog zich naar mij toe,
Hij heeft mijn roep om hulp gehoord.
Hij trok mij uit de kuil van het graf,
uit de modder, uit het slijk.
Hij zette mij neer op een rots,
een vaste grond voor mijn voeten.
Hij gaf mij een nieuw lied in de mond,
een lofzang voor onze God.
Mogen velen het zien vol ontzag
en vertrouwen op de Heer.

Bidden

Gebed van Huub Oosterhuis

Bidden-voor-zijn-aangezicht is bidden tegen de dood: tegen apartheid, martelingen waar en hoe dan ook, wapenhandel; tegen welvaart ten bate van weinig, ten koste van velen; tegen de gewenning aan jodenmoord, tegen het vergeten.

Bidden is: je krachten verzamelen, hart en verstand reorganiseren, doemdenkgewoonten afleren,
ogen opnieuw instellen op het visioen. Wij bidden om de heilige Geest van protest en verweer, om kracht tot ongeloof in het noodlot, en dat wij nooit zullen buigen voor de feiten.

Muziek

Psalmensymphonie, “Ciel, air et vents”, Igor Strawinsky (1882-1971)

Sonnet
Hemel, lucht en winden, dalen, kale bergen,
wijnbegroeide heuvels en fris uitgebotte wouden,
kronkelige oevers en golvende bronnen,
kortgesnoeid kreupelhout en gij, groene bosjes,
bemoste grotten, op halve hoogte open,
weiden, knoppen, bloemen en roodglanzend gras,
hobbelige valleitjes en blanke stranden,
en gij, rotsen, ontvangers van mijn verzen,
omdat zorgen en toorn mij bij mijn vertrek
beletten afscheid te nemen van die mooie ogen,
die mij in hun ban houden, van ver en van nabij,
smeek ik u, hemel, lucht, winden, bergen en dalen,
kreupelhout, wouden, oevers en wellend water,
grotten, wei en bloemen: groet gij haar namens mij.

Schilderijen bij Bijbelteksten