Psalm91:11-13Bij Psalm 91: 1, 2 en 11 – 13 en 15, 16

Wie in de beschutting van de Allerhoogste woont
En overnacht in de schaduw van de ontzagwekkende,
Zegt tegen de HEER: “Mijn toevlucht, mijn vesting,
Mijn God, op u vertrouw ik”.

Hij vertrouwt je toe aan zijn engelen,
die over je waken waar je ook gaat.
Hun handen zullen je dragen,
je voet zul je niet stoten aan een steen.
Leeuw en adder zul je vertrappen,
roofdier en slang vermorzelen.

Roep je mij aan, ik geef antwoord,
In de nood zal ik bij je zijn,
Je bevrijden en met roem overladen,
Je overvloed geven van dagen.
Ik zal je redding zijn

Gedicht

Hoe
als je je
met zorgeloosheid kon omringen
en dat dat
je ruimte
was

Bert Schierbeek (1918-1996)

Muziek: “Denn er hat seinen Engeln befohlen” (1844)
Felix Mendelssohn Bartoldy (1809 – 1847)
Psalm 91: 11 – 12
Motet voor 8 stemmen
Later verwerkt in het Oratorium “Elia”
G-Majeur

Denn er hat seinen Engeln befohlen über dir,
Dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen,
Dass sie dich auf den Händen tragen
und du deinen Fuss nicht an einem Stein stossest.

Schilderijen bij Bijbelteksten