Schilderijen bij Bijbelteksten

 • Psalm 84: 6 en 7

  “Gelukkig wie bij U hun toevlucht zoeken,
  met in hun hart de wegen naar U.
  Trekken zij door een dal van dorheid,
  het verandert voor hen in een oase;
  rijke zegen daalt als regen neer.”
  Lees verder

 • Psalm 39: 13 -14

  “Hoor mijn gebed, Heer,
  Luister naar mijn hulpgeroep”

  Psalm 40: 2-4

  “Hij zette mij neer op een rots,
  Een vaste grond voor mijn voeten”
  Lees verder

 • Openbaring 10: 5 en 6

  “Toen hief de engel die ik op de zee en het land zag staan, zijn rechterhand op naar de hemel. Hij zwoer: ‘Zo waar de schepper van de hemel en alles wat daarin is, en van de aarde met alles wat daarop is, en de zee met alles wat daarin is, tot in eeuwigheid leeft: het is de hoogste tijd!”
  Lees verder

 • Psalm 42: 2-3

  “Zoals een hinde smacht naar stromend water,
  Zo smacht mijn ziel naar u, o God.
  Mijn ziel dorst naar God,
  naar de levende God,
  wanneer mag ik nader komen
  en Gods gelaat aanschouwen?” Lees verder